SWAT4

Serwery

Gramy w VIP Escort korzystając z serwerów |MYT| Team

Szczegółowe statystyki są dostępne tutaj.

Drużyna ;-)

  • BobFrog
classic.png
bobfrog.png

  • fidelos
classic.png
fidelos.png

SWAT4 party

Party 01

2 lutego 2008 - Cambridge

Party 02

22 i 23 lutego 2008 - Great Cambourne

Party 03

25 - 28 grudnia 2008 - Bath

Do czytania

General commands
SHOT- takes a screenshot
DISCONNECT - Disconnect from current server
EXIT - Quits the game
OPEN [IP address] - Connect to a specific server IP
QUIT - Quits the game
RECONNECT - Reconnect to the current server
SWITCHTEAM - Switch your player's team
SAY [text] - Displays your message in global chat
TEAMSAY [text] - Displays your message in team chat
NAME "playername" - Changes your player name

Statistics
MEM STAT - Displays Windows memory usage
STAT ALL - Shows all stats
STAT AUDIO - Shows audio stats
STAT FPS - Displays your frames per second
STAT GAME - Displays game stats
STAT HARDWARE - Shows hardware stats
STAT NET - Shows network game play stats
STAT NONE - Turns off all stats
STAT RENDER - Displays rendering statistics

Do obejrzenia

  • VIP mode tutorial:

  • Przykładowa runda:

  • Gość nieźle wymiata kałasznikowem

  • Colt Python: jeden strzał - jeden trup

Do pobrania

Pozostałe

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.